Rácz Vali

Film Rácz Valiról és a holocaustról (Új Élet – 1997. március 1.)

1992-ben kapta meg Rácz Vali a Jád Vásem kitüntetést. Nem ő keres­te: Mandel Andor intézte el neki, akinek a szüleit, Jenőt és Szerént Vali a vészkorszakban, ’44-ben a Buda­keszi úti villájában bújtatta. Még há­rom zsidóval és egy keresztény kato­naszökevény fiúval együtt.

Kicsoda Rácz Vali? Meglehet, már csak az idősebbek emlékeznek rá. Sok-sok magyar filmben énekelt és játszott. Sok-sok éven át a Hangli-kioszk sztárja, dizőze volt, „gyere fiam, ma este meghallgatjuk a Rácz Valit”, ez sikk volt akkoriban Pesten, és mentek az emberek, csőstül, a Hangliba, csakugyan azért, hogy meghallgassák a sanzonokat, sláge­reket, irodalmi megzenésítéseket éneklő Rácz Valit.

1956-ban férjével, Halász Péter­rel, a kitűnő író-újságíróval, elsősorban azért, hogy az akkor 6 éves Valér fiuknak és 4 éves Monica lányuknak egy szabad, hazugságmentes világot teremtsenek, elhagyták az országot. Amerikában telepedtek le, ahol Vali néhányszor fellépett ugyan magyar esteken, de elsősorban háziasszony lett, főhivatású anya és feleség. Péter pedig a Szabad Európa Rádió mun­katársa, a fél ország — sokszor a há­romnegyed — ismerte, hallgatta ki­tűnő kommentárjait, színes tárcáit, visszaemlékezéseit, riportjait.

Mandel Andor, Mandel gyárigaz­gatóék egyetlen fia 1939-ben Uruguayba utazott, megúszta a vészkor­szakot. De örökké hálás Rácz Vali­nak, hogy jóvoltából a szülei is meg­úszták. Barabás Pál—e sorok írójá­nak csak névrokona —, a kor ismert színdarab-, regény- és filmforgató­könyv-írója helyezte el a Mandel há­zaspárt Rácz Vali budai villájában.

— És látogatta a szüleimet. Apám­nak egy Karinthy-novelláskötetet adott, abból mindennap el kellett olvasnia egy elbeszélést, hogy a szellemét is karban tartsa, ne hagyja el ma­gát. Valaki feljelentette Valit, és egy napon meg­jelent Hain Péter, a rettegett magyar Gestapo-főnök két detektívje a Budakeszi úti villában.

De az öt üldö­zött mind idejé­ben elbújt a be­épített szekrény­be, a detektívek egyikre sem ta­láltak rá. Valit mégis elvitték.

Ott raboskodott a sváb hegyi Majesticben. Hain Péterék főhadiszállásán. Végül Barabás Pál sza­badította ki, akinek még Hainhoz is volt összeköttetése — mondja Man­del Andor.

Mindezt egy dokumentumfilmben meséli el Tel-Avivban. A film alko­tói: Szakács Sára rendező, Nyíri Béla operatőr és Garami Gábor gyár­tásvezető. Ők hárman elhatározták, hogy filmre veszik Rácz Vali életé­nek ezt a legszebb, hősi korszakát. Jártak Münchenben — ott él Rácz Vali, férjével, fiával immár évtize­dek óta —, s voltak Tel-Avivban, Mandel Bandinál meg a jeruzsálemi Jád Vásémben, ahol dr. Mordecháj Paldiellel, a Jád Vásem Múzeum igazgatójával is beszéltek.

Lényegében elkészült a film — már csak az utómunkák, vágás van hátra. De éppen most elfogyott a pénz. Újra körüljárnak mindenkit, a Nemzeti Filmalaptól a Soros Alapít­ványig, akik eddig is segítették. Szentül hiszik, hogy ennek a filmnek — ennek a történetnek — a televízió képernyőjén a helye. És igazuk van.

Barabás Tamás

Ui. Február 11-én érkezett a szomorú hír Münchenből: a 86. évében járó Rácz Vali rövid, súlyos betegség után örökre eltávozott körünkből. A róla szóló holocaustfilm most már befejezetlenül marad ránk.