Rácz Vali

Hol kezdődik és végződik a dizőz?

RÁCZ VALI: Színész­nőnek indultam és há­rom esztendeig játszot­tam színpadon, amikor elkanyarodtam a dizőz-műfaj felé. Nagyon ha­mar jöttek a sikerek, úgyhogy ez eldöntötte a sorsomat: hátat fordí­tottam a színpadnak és dizőz maradtam. A mű­fajról az a véleményem, hogy a színjátszásnak afféle eltévelyedett gyermeke – egy kissé fél­úton megállás. Nehezebb, kimerítőbb, sőt nyu­godtan így is lehet mondani: felelősséggel tel­jesebb, mint a színésznői munka, csak éppen hálátlanabb. Annál is inkább, mert a dizőz fogalmat kezdik lejáratni. A dzsezzénekesnő is dizőznek nevezi magát, holott távolról sem az. Ez azonban mitsem változtat a lényegen: egyáltalában nem bánom, hogy hűtlen lettem a színpadhoz, szeretem a pódiumot és igyekszem egy-egy húszperces „kijövésbe” háromfelvonásos drámát, vagy vígjátékot sűríteni. És ha egy-egy dalommal sikerem van, akkor ezt ugyan­olyan értékűnek érzem, mint ha színházban tapsolna a közönség színpadi produkciómért.